دفتر مرکزي
تلفن : 02188659784/02188659782/02188659782

فکس : 02143851935

آدرس: تهران ،خیابان ولی عصر ، بالاتر از خیابان میرداماد ، خیابان قبادیان غربی ، شماره 46

کد پستي: 1969614411

پست الکترونيک
info@sepehrpars.com